Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Speerpunt
1 / 6

Passend onderwijs.

Passend onderwijs gaat over geschikt onderwijs voor iedereen. Een leerling krijgt goed onderwijs dat past bij mogelijkheden, ambities en, waar nodig, bij de ondersteuningsvraag.

Lees meer
Speerpunt
2 / 6

Ouderbijdrage.

Alle kinderen in Nederland hebben recht op gratis toegankelijk onderwijs. De overheid is verplicht hier zorg voor te dragen. Dit betekent dat ouders geen schoolgeld hoeven te betalen en alleen gevraagd mag worden om een vrijwillige ouderbijdrage.

Lees meer
Speerpunt
3 / 6

Onderwijskwaliteit.

De kwaliteit van het onderwijs staat onder druk. Ouders maken zich grote zorgen over het lerarentekort, de lesuitval, de dalende kwaliteit van lees- en rekenonderwijs, de volle klassen en de alsmaar stijgende werk- en prestatiedruk.

Lees meer
Speerpunt
4 / 6

Medezeggenschap.

Ouders hebben een belangrijke formele positie in de medezeggenschap op school- en bestuursniveau. Dit betekent dat ze, in ieder geval op papier een belangrijke stem hebben in de keuzes van besturen en schoolleiders.

Lees meer
Speerpunt
5 / 6

Rechten van ouders.

Buiten de formele medezeggenschap is de positie van ouders zwak. Door de vergaande professionalisering van scholen is het voor ouders moeilijk geworden om voor de rechten van hun kind op te komen zonder juridische ondersteuning.

Lees meer
Speerpunt
6 / 6

Het onderwijsstelsel.

Ouders maken zich zorgen over de prestatiedruk op hun kinderen. Van jongs af aan worden kinderen getoetst en alles wordt geregistreerd via leerlingvolgsystemen. We selecteren al vroeg, waardoor het schooladvies heel bepalend is voor de verdere schoolloopbaan.

Lees meer
Ouders & onderwijs

Meld u aan voor de nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.