Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Speerpunten > Rechten van ouders

Speerpunt - Rechten van ouders.

Buiten de formele medezeggenschap is de rechterlijke positie van ouders zwak. Door de vergaande professionalisering van scholen is het voor ouders moeilijk geworden om voor de rechten van hun kind op te komen zonder juridische ondersteuning.

Overheidsmiddelen

Een schoolbestuur kan beschikken over advocaten en financiert dit uit overheidsmiddelen. Ouders zijn op zichzelf aangewezen en betalen rechtsbijstand uit eigen zak. Althans, degenen die in staat en bereid zijn die stappen te nemen. Sowieso merken we dat ouders zeer terughoudend zijn in het gebruiken van de formele mechanismen die er zijn om klachten in te dienen of geschillen voor te leggen. Ouders durven dit vaak niet, zijn bang voor negatieve effecten voor hun kinderen, hebben de capaciteiten niet om de klachtenprocedures te begrijpen en hebben weinig vertrouwen in een eerlijke behandeling.

Klachtenregelingen

De klachtenregelingen en geschillenprocedures zijn ingericht voor ouders die rationeel, financieel daadkrachtig en juridisch onderlegd zijn. In werkelijkheid zijn ze vaak emotioneel en financieel en mentaal onvoldoende in staat om hun recht te halen. Zeker als zij het op moeten nemen tegen juristen in vaste dienst van schoolbesturen die alle tijd en middelen hebben om een dergelijke procedure te voeren. Het is David tegen Goliath. 

Rol van de Onderwijsinspectie 

Ouders verwachten van de Inspectie dat zij handelt op het moment dat scholen zich niet aan de wet houden. Deze ouders komen momenteel bedrogen uit, want de Onderwijsinspectie handelt niet op signalen van ouders (zeer ernstige signalen daargelaten). Dit betekent dat er feitelijk geen plek is waar ouders zich toe kunnen richten als scholen wetten overtreden. Zij kunnen slechts een klacht indienen, maar geen externe partij inroepen om te handhaven.  

Onze standpunten:

  • Zorg dat de kleinschaligheid in het onderwijs behouden blijft en waar die is verdwenen dat deze terugkomt. Stel daartoe eisen aan maximale omvang van scholen, klassen en het aantal scholen dat valt onder een schoolbestuur 
  • Zorg dat geld terecht komt in de klas en bij de leraar, indien nodig door geldstromen te oormerken.  
  • Geef leerlingen, ouders en leraren meer zeggenschap over beleidskeuzes en besteding van middelen. 
  • Maak het gemakkelijker voor ouders om juridisch advies in te winnen en zorg dat ouders een toevoeging kunnen krijgen wanneer zij in conflict komen met het schoolbestuur.  
  • Geef de Onderwijsinspectie ruime bevoegdheid om op basis van signalen van ouders scholen te inspecteren en waar nodig handhavend op te treden.  

'De Inspectie van het Onderwijs hoeft ouders niet te informeren over de afwikkeling van klachten die zij over een school hebben ingediend.'

0%
0%
100%
Stemmen: 1
Bekijk resultaten

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Relatie ouders en school

Een goede samenwerking tussen school en ouders komt leerlingen ten goede. De rolverdeling tussen ouders en school is voor een deel wettelijk bepaald en gebonden aan regels en verplichtingen, maar ook aan rechten.

Lees meer
Dossier

Medezeggenschap

De medezeggenschapsraad (MR) op school is een wettelijk verplicht orgaan waarin ouders, personeelsleden, en op de middelbare school ook leerlingen, meepraten, meedenken en adviseren over schoolbeleid.

Lees meer
Dossier

Kwaliteit van de basisschool

Lees meer
Nieuws

Ouders MR hebben inspraak over groepsindeling

Ook over de wijziging van een klassenindeling heeft de medezeggenschapsraad instemmingsrecht. Dat blijkt uit een recente uitspraak van de geschillencommissie. De wijziging van de indeling is van dusdanige invloed op de onderwijskwaliteit dat een wijziging van het schoolplan nodig is.

Lees meer

Neem contact met ons op

Het adviespunt is bereikbaar voor al uw vragen.