Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Speerpunten > Passend onderwijs

Speerpunt - Passend onderwijs.

Passend onderwijs gaat over goed onderwijs voor iedereen. Het doel is geschikte ondersteuning voor ieder kind – zoveel mogelijk binnen het reguliere onderwijs. Helaas constateren we dat het onderwijs heel vaak niet passend is. Niet zelden met ernstige gevolgen voor kinderen en hun ouders.  

Kritiek

Er is veel kritiek op de uitvoering van passend onderwijs. Vanuit het onderwijs zelf en vanuit ouders. Het levert een zorgelijk beeld op. Ouders met een kind met een extra ondersteuningsbehoefte worden van het kastje naar de muur gestuurd. Scholen ontwijken de zorgplicht door bij aanmelding allerlei belemmeringen op te werpen. Ouders krijgen dan te horen dat zij hun kind beter niet in kunnen schrijven of de school geeft hen in gedrag en houding het idee dat hun kind niet welkom is. Wanneer het kind al op school zit, ligt de focus te veel op ‘wat het kind heeft’ – en te weinig op ‘wat het kind nodig heeft’.

Diagnosticeren

Ouders ervaren druk vanuit school om hun kind te laten diagnosticeren. Terwijl bijna de helft van de ouders dit geen goede ontwikkeling vindt. In de praktijk blijkt bovendien dat de diagnose vaak wordt gebruikt om het kind te verwijzen naar speciaal onderwijs. En als ouders het niet eens zijn met de aanpak van de school, worden zij regelmatig geconfronteerd met druk vanuit school of het samenwerkingsverband. Deze hebben een veel sterkere positie dan ouders. Als scholen zich niet aan de regels houden, blijkt het voor ouders praktisch onmogelijk om hier wat aan te doen.

Meer nodig

Op het moment dat een kind meer nodig heeft dan de (lichte) ondersteuning die een reguliere school standaard biedt, wordt het onduidelijk wie verantwoordelijk is voor een passend aanbod, wie de rekening betaalt voor aanpassingen en wie besluit wat de juiste weg is voor een kind. Gevolg is dat voor ouders niet duidelijk is bij wie ze terecht kunnen. Sterker nog, met hun rug tegen de muur voelen ouders zich tot wanhoop gedreven.

Problemen

In de kern zijn de problemen die spelen rondom passend onderwijs gelijk aan de problemen die in het hele onderwijs worden gevoeld. De druk is te hoog, er komen handen tekort, de klassen zijn te groot en de leraren missen de ervaring en kennis om goed om te gaan met alle verschillen in de klas.

In een systeem waar de druk te hoog is, vallen de kinderen die het moeilijkst meekomen er het eerste uit. Die komen terecht op het speciaal onderwijs, maar ook daar zijn de leraren schaars en de wachtlijsten lang. Bovendien is er voor een flinke groep kinderen ook in het S(B)O/ VSO geen passende plek. Omdat ze hoogbegaafd, autistisch, depressief of angstig zijn. Of kinderen zijn zo erg gepest of zo vaak afgewezen dat ze echt niet meer school kunnen. We zien dat het aantal kinderen op het speciaal onderwijs en het aantal kinderen dat thuis zit alsmaar toeneemt.

In 2019 waren er 4.790 thuiszitters. Dat is een hoog aantal en er zijn redenen om aan te nemen dat het getal nog veel hoger ligt. Vaak is er sprake van een toenemend onbegrip tussen ouders en school, wat kan escaleren in een melding bij Veilig Thuis. Ouders voelen zich onder druk gezet om akkoord te gaan met oplossingen die ze niet bij hun kind vinden passen, zoals plaatsing op speciaal onderwijs of een jeugdhulptraject. Uitgangspunt bij de aanpak van de problematiek van thuiszitters, zowel op individueel als collectief niveau dient uit te gaan van het feit dat ouders de verantwoordelijke zijn voor de ontwikkeling van hun kind. Een oplossing zonder draagvlak bij ouders is geen oplossing.

Hoe zou onderwijs passend moeten zijn?

Echt passend onderwijs is zoveel als mogelijk inclusief. Scholen zijn in staat en bereid om kinderen te accepteren voor wie ze zijn en echt te kijken naar wat ze nodig hebben. Ouders worden gezien als experts op het gebied van hun kind en hoeven niet te leuren om extra ondersteuning. Leraren zijn opgeleid om met diversiteit om te gaan en weten precies wat er van hen verwacht wordt. Ze kunnen gemakkelijk hulp vragen van specialisten als ze er zelf niet uitkomen of zorg inroepen. Ouders kunnen bij samenwerkingsverbanden terecht voor onafhankelijk advies als ze er met school echt niet uitkomen. Deze samenwerkingsverbanden zorgen ervoor dat ieder kind passend onderwijs krijgt, ook als dat betekent dat nieuwe vormen van onderwijs moeten worden ontwikkeld, er particulier onderwijs moet worden ingekocht of als kinderen thuisonderwijs nodig hebben.

Onze standpunten: 

  • Passend onderwijs is inclusief.
  • Ouders weten het beste wat goed is voor hun kind en de school schat in welke mogelijkheden er zijn.
  • Leraren zijn opgeleid om met diversiteit om te gaan en weten precies wat er van hen verwacht wordt.
  • Scholen kijken naar wat kinderen nodig hebben en kunnen gemakkelijk hulp inroepen van specialisten.
  • Samenwerkingsverbanden zorgen ervoor dat passend onderwijs voor ieder kind geregeld wordt.

'Hef het onderscheid tussen regulier en speciaal onderwijs op zodat alle kinderen naar een school in de buurt gaan'

100%
0%
0%
Stemmen: 5
Bekijk resultaten

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Passend onderwijs: waar kunt u terecht?

Bij vragen over de ondersteuning van kinderen op school kunnen ouders op verschillende plekken terecht.

Lees meer
Dossier

Passend onderwijs

Sommige leerlingen hebben door een beperking, leerprobleem, gedragsprobleem of ziekte extra ondersteuning nodig. Wat mag u van school verwachten wanneer uw kind problemen heeft op school of niet goed mee kan komen? Wat houdt passend onderwijs in?

Lees meer
Dossier

Extra ondersteuning op school

Soms is het nodig extra hulp van het samenwerkingsverband in te zetten om uw kind goed te begeleiden op school.

Lees meer
Nieuws

Nieuw oudersteunpunt passend onderwijs

Ouders boden Lobke Vlaming van Ouders & Onderwijs een website over passend onderwijs aan. Op de website kunnen ouders terecht voor informatie. Dit vond plaats tijdens de conferentie ‘Ik maak verschil voor ons’ op 11 november in Heerhugowaard.

Lees meer

Neem contact met ons op

Het adviespunt is bereikbaar voor al uw vragen.