Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Speerpunten > Het onderwijsstelsel

Speerpunt - Het onderwijsstelsel.

Ouders maken zich zorgen over de prestatiedruk op hun kinderen. Van jongs af aan worden kinderen getoetst en alles wordt geregistreerd via leerlingvolgsystemen. We selecteren al vroeg, waardoor het schooladvies heel bepalend is voor de verdere schoolloopbaan.

Zeker aangezien het VO steeds strenger selecteert en de doorstroom naar andere niveau’s moeilijk wordt gemaakt. De focus op slagingspercentages, het afrekenen van scholen op afstroom en doubleren zorgt ervoor dat scholen onbedoeld gestimuleerd worden om kinderen juist niet het voordeel van de twijfel te geven. Terwijl scholen bij uitstek gericht moeten zijn op het beste uit kinderen halen, op welk niveau dan ook. Ook de strenge selectiecriteria bij het vervolgonderwijs zorgen voor hoge druk op scholieren. Ouders willen dat hun kinderen optimale kansen krijgen en gaan zelf dus ook steeds meer inzetten op eindtoets- en examentraining en op particuliere huiswerkbegeleiding. Dit alles zorgt ervoor dat kinderen onder druk staan, terwijl de feitelijke schoolprestaties dalen.

Onze standpunten:

  • Toets- en prestatiedruk verminderen moet prioriteit krijgen, terwijl we tegelijkertijd streven naar een flinke verhoging van de leerprestatiesDit betekent dat scholen een duidelijke visie moeten hebben op hoe hun didactische en pedagogische aanpak zorgt voor goede prestaties, zonder onnodige nadruk op toetsing.  
  • Onderzoek of het gebruik van leerlingvolgsystemen (en de mogelijkheid voor ouders en leerlingen om hierin mee te kijken) het gewenste effect heeft en neem hier nadrukkelijk ook het effect op de ervaren prestatiedruk mee.   
  • Geef kinderen kansen door de vroege selectie tegen te gaan door brede brugklassen voor te schrijven en hiermee de druk op het groep 8-advies te verminderen. Maak doorstromen zo drempelloos mogelijk. 
  • Maak met scholen en lerarenopleiding afspraken over het verbeteren van de kwaliteit van het taal- en rekenonderwijs en stimuleer daarbij het gebruik van wetenschappelijk bewezen lesmethoden. 

'Er moet een drempel opgeworpen worden voor leerlingen die willen doorstromen van havo naar vwo.'

0%
0%
0%
Stemmen: 0
Bekijk resultaten

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Schooloverkoepelend

Hoe is het onderwijs in Nederland georganiseerd? Hoe lang moeten kinderen naar school? Wie werken er in het onderwijs en aan welke eisen moeten zij voldoen? Zijn er regels voor het schoolgebouw? Hoe komt de school aan geld? Wie controleert of de school zich aan de regels houdt? En hoe zit het met het stichten, fuseren en sluiten van scholen?

Lees meer
Dossier

Naar een ander schooltype overstappen

Gaat het op de middelbare school heel goed met je kind, of juist heel slecht? Dan kan de school adviseren om op een ander schooltype over te stappen.

Lees meer
Dossier

Leerlingvolgsysteem

Het nauwkeurig onderzoeken, bijhouden en beoordelen van de individuele vorderingen van leerlingen is belangrijk.

Lees meer
Dossier

Toetsen en resultaten

Lees meer

Neem contact met ons op

Het adviespunt is bereikbaar voor al uw vragen.